Struhařský potok

HB struhařský potok IV

ČHP 1-13-03-048,  k.ú. Vítkovice u Lubence, okr. Louny

Oprava hrazenářských děl z let 1906 – 1907 a výstavba dvou nových přehrážek v jedné ze strží Jesenické pahorkatiny.

Byly provedeny opravy stávajících přehrážek a prodloužena jejich dopadiště, odstraněny nevhodně rostoucí náletové dřeviny. Na dvou bočních stržích byly vybudovány nové přehrážky. Jedna o výšce 3,00 m se zádržným prostorem 500 m3, druhá o výšce 2,50 m se zádržným prostorem 450 m3.

Stavba byla provedena v období listopad 2007 až listopad 2008.

Náklady
Celkem 3 182 504
Z toho projekt 128 600
stavební 3 053 904
     dotace (§ 35 LZ) 1 858 000
vlastní ST 1 195 904

        Přehrážka na strži č.2    
   Přehrážka na strži č. 1 Přehrážka na strži č. 2 

  Jeden ze stupňů před opravou     Po opravě 
  Jeden ze stupňů před ……                                                     a po opravě