Lesní potok (Šluknov)

Lesní potok, ČHP 1-15-01-047 v k.ú. Kunratice u Šluknova byl dosud neupravený tok. Cílem provedených úprav je omezit transport splavenin a zastavit stržovitý vývoj horní části toku. Vystavěny byly tři přehrážky s celkovým zádržným prostorem 2 370 m3. Konstrukce přehrážek je kombinovaná, přelivná sekce z lomového kamene na cementovou maltu s betonovými křídly přesypanými hutněnou zeminou. Dále bylo provedeno podélné opevnění z kamenné rovnaniny v délce 74 m včetně brodového úseku. 

  Přehrážka na hlavním toku     Přehrážka na přítoku

  Brod     Podélné opevnění

Stavba probíhala od listopadu 2006 do listopadu 2007.

Náklady
Celkem 3 674 276
Z toho projekt 253 509
stavební 3 420 767
                dotace 3 420 767