Liščí potok, obec Dubí u Teplic, Ústecký kraj

Stavba realizovaná jako odstranění povodňových škod na Liščím potoce po povodni ze dnů 12. a 13. srpna 2002. V rámci stavby došlo k rekonstrukci a doplnění původní hrazenářské úpravy z roku 1907 – 1908 na základě studie povodí Bystřice po povodni 2002. Projektovou dokumentaci vypracoval Ing. Zdeněk Macoun, stavba byla členěna na dvě části, Liščí potok, ř. km 0,000 – 0,651 a Liščí potok – II., ř. km 0,650 – 1,350. Na realizaci obou akcí získal státní podnik příspěvek z dotačních prostředků, první část stavby byla hrazena z prostředků na odstranění povodňových škod, druhá část stavby byla hrazena z prostředků na provedení protipovodňových opatření.

V rámci stavby Liščí potok, ř. km 0,000 – 0,651 byla provedena rekonstrukce pěti stávajících stupňů a bylo vybudováno pět nových stupňů zděných z lomového kamene na cementovou maltu výšky od 0,4 m do 1,5 m. Dále byly vybudovány dvě retenční přehrážky výšky 3,5 m a 1,5 m čtyři konsolidační přehrážky, výšky 3,5 m, 2,5 m, 1,5 m a 1,5 m. Všechny objekty byly provedeny jako zděné z lomového kamene na cementovou maltu.

V rámci stavby Liščí potok – II., ř. km 0,650 – 1,350 byla provedena rekonstrukce jednoho stávajícího stupně a byly vybudovány tři stupně nové zděné z lomového kamene na cementovou maltu výšky od 0,55 m do 1,6 m. Dále byly provedeny rekonstrukce pěti retenčních přehrážek a dvou konsolidačních přehrážek. V rámci rekonstrukce byla provedena oprava objektů, zkapacitnění bezpečnostních přelivů na průtok stoleté vody a především prodloužení dopadišť objektů, která byla při průchodu povodňové vody kompletně zničena.

Součástí obou staveb bylo zkapacitnění a opevnění koryta v kritických profilech, a to rovnaninou z lomového kamene, případně zdivem z lomového kamene provedeného na sucho.