Charakteristika správy toků

 

Územní působnost Správy toků – oblast povodí Ohře

Územní působnost Správy toků – oblast povodí Ohře se sídlem v Teplicích lze vymezit na kraj Ústecký, Liberecký a Karlovarský.

V rámci působnosti správy je možno vyčlenit oblasti lišící se geologickými, pedologickými a morfologickými podmínkami:

 • strmé přítoky Labe mezi Litoměřicemi a Děčínem
 • bystřinné povodí Lužických hor
 • bystřiny Krušných hor
 • bystřiny Doupovských hor
 • žatecko – rakovnická stržová oblast
 • bystřiny Smrčin a Karlovarské vrchoviny

V současné době vykonáváme správu na drobných vodních tocích o celkové délce 4 287,10 km. Personálně je správa obsazena celkem 18 zaměstnanci – vedoucí ST, zástupce vedoucího ST, administrativní pracovnice, 7 správců toků, referent pro CEVT, 2 referenti pro pozemkovou evidenci, 2 referenti vodního hospodářství, 3 technici vodního hospodářství.

Detašováni na odloučených pracovištích jsou:

 • Detašované pracoviště Lázně Kynžvart – 1 správce toků
 • Detašované pracoviště Kovářská – 1 správce toků
 • Detašované pracoviště Žatec – 2 správci toků
 • Detašované pracoviště Děčín – 1 správce toků
 • Detašované pracoviště Česká Lípa – 1 správce toků